Sloganın burada duracak

ŞARKI SÖZLERİ

Henüz yarşma sona ermedi.